Klik op een van onderstaande categorieën voor meer informatie

    • U kan via de applicatie een vervangbadge aanvragen.

     Onder de rubriek "Verzonden" zoekt u de arbeider die zijn ConstruBadge kwijt is, en klikt u op de knop "Vervangende ConstruBadge bestellen".

    • Dit komt vermoedelijk omdat er nog gegevens van hem ontbreken. Om dit te controleren kunt u zich in de applicatie inloggen op deze pagina.

     Verschijnt hij in de rubriek "In wacht", dan moet u nog gegevens aanvullen (een foto uploaden of een afleveradres invoeren, of beide). Is dit niet het geval, dan werd zijn ConstruBadge al opgestuurd. U kunt een vervangbadge aanvragen onder de rubriek "Verzonden" mocht u vermoeden dat deze met de post verloren gegaan is.

    • Neen. De ConstruBadge is er enkel voor arbeiders van Belgische bouwbedrijven (Paritair Comité 124), uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in de bouw door een erkend interimkantoor (Paritair Comité 322) en arbeiders van buitenlandse werkgevers die in loondienst voor een buitenlands bedrijf bouwactiviteiten uitvoeren in België.
    • Nadat buitenlandse werkgevers de verplichte Limosa-registratie van hun arbeiders hebben gedaan, ontvangen zij van ons een brief met hun Limosa-identificatienummer en een unieke code waarmee ze zelf hun account kunnen aanmaken en ConstruBadges bestellen.

     Als ze hun registratiegegevens per mail wensen te ontvangen moeten ze een mail sturen naar construbadge@constructiv.be met in bijlage een Limosa-aangifte.

     Opgelet: unieke codes worden niet telefonisch doorgegeven.

    • U mag deze vernietigen en weggooien op het einde van elk kalenderjaar, vanaf dat moment zijn deze niet meer geldig. Voor het nieuwe kalenderjaar wordt eind december een nieuwe badge verstuurd.

    • Om een ConstruBadge voor het jaar 2019 te kunnen bestellen moet er een Limosa-aangifte voor de werknemer voor 2019 zijn. Dit kan dus gaan om nieuwe Limosa-aangiftes, maar ook om tewerkstellingen die in 2018 beginnen en in 2019 aflopen.

    • Een interimarbeider krijgt een badge bij een tewerkstelling van meer dan een week, ofwel na drie korte tewerkstellingen (een tewerkstelling van minder dan 5 dagen) met maximum twee werkdagen tussen elke tewerkstelling.

    • Een ConstruBadge wordt standaard naar het thuisadres van de arbeider gestuurd. De enige uitzonderingen hierop zijn de ConstruBadges van werknemers van buitenlandse werkgevers (voor hen moet de werkgever een adres opgeven) en ConstruBadges van arbeiders van wie wij het adres niet hebben; deze worden dan naar de hoofdzetel van de werkgever gezonden. Vervangende ConstruBadges worden standaard ook naar de hoofdzetel van de werkgever verzonden, of naar het opgegeven adres in geval van buitenlandse werkgevers.

     • Uw KBO-nummer stemt overeen met uw btw-nummer met een 0 ervoor. Uw identificatienummer is het nummer dat op uw Limosa-aangiftes staat.
     • U kunt een mail sturen met aanvraag van een nieuwe unieke code naar construbadge@constructiv.be. We hebben daarbij uw btw-nummer (voor Belgische bedrijven) of een Limosa-aangifte (voor buitenlandse bedrijven) nodig. Unieke codes worden niet telefonisch doorgegeven.
     • U kunt een mail sturen met aanvraag van een nieuwe unieke code naar construbadge@constructiv.be. We hebben daarbij uw btw-nummer (voor Belgische bedrijven) of een Limosa-aangifte (voor buitenlandse bedrijven) nodig. Unieke codes worden niet telefonisch doorgegeven.
     • Opgelet: aan elk e-mailadres kan slechts één account hangen.

      U kan wel meerdere bedrijven aan dezelfde account koppelen tijdens het registratieproces van die andere bedrijven. Klikt u hiervoor op de link bovenaan de registratiepagina waar u uw naam, voornaam, wachtwoord enzovoort moet ingeven.

      Klik hier
      X

      Voorbeeld

      om te zien waar u die link kan vinden.

      Daarnaast kunt u zich ook eerst inloggen met uw bestaande account, en via de link “account” (linksonder) een of meerdere organisaties toevoegen aan de reeds bestaande account.

      • U kan zich inloggen op https://secure.constructiv.be/construbadge met het tijdens de registratie gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. Als u gevraagd wordt te kiezen tussen “Username/password” en een andere keuze, klik op “Username/password”.
      • U kan uw gebruikersnaam aanvragen of wachtwoord opnieuw aanmaken op http://pwreset.constructiv.be. Uw wachtwoord moet ten minste acht tekens tellen, waarvan minstens
       1. a) een kleine letter;
       2. b) een hoofdletter;
       3. c) een cijfer;
       4. d) een leesteken.
      • Tip: uw e-mailadres en gebruikersnaam zijn niet hetzelfde.

      • U gebruikt mogelijks toch een verkeerde gebruikersnaam of een verkeerd wachtwoord. U kan uw gebruikersnaam aanvragen, of wachtwoord opnieuw aanmaken op http://pwreset.constructiv.be. Uw wachtwoord moet ten minste acht tekens tellen, waarvan minstens
       1. a) een kleine letter;
       2. b) een hoofdletter;
       3. c) een cijfer;
       4. d) een leesteken.

       Tip: uw e-mailadres en gebruikersnaam zijn niet hetzelfde.

      • Dit veld komt er normaal gezien enkel als u uw gebruikersnaam of wachtwoord een of meerdere keren verkeerd ingevuld hebt. U moet de cijfercode in de afbeelding invoeren in het daarvoor voorziene veld, nadat u nogmaals uw gebruikersnaam en wachtwoord opgegeven heeft. Zijn deze alle drie correct komt u automatisch op de startpagina van de applicatie terecht.
       • U vindt deze in de rubriek "Verzonden". U kunt tevens een Excel-bestand downloaden met daarin een lijst van werknemers en onder welke rubriek ze zich bevinden voor de ConstruBadge. Het gebeurt dat u deze lijst nodig heeft als u op een werf gaat werken waar de ConstruBadge gebruikt kan worden voor de aanwezigheidsregistratie.
       • Belgische arbeiders zullen automatisch in de rubriek "Verzonden" staan, tenzij er nog gegevens ontbreken; In dat geval kunt u ze terugvinden onder de rubriek "In wacht".
        In het andere geval heeft persoon waarschijnljik geen ConstruBadge nodig (omdat hij niet tot de paritaire comités 124 of 322 behoort), of dat de dimona-aangifte nog niet ontvangen hebben (dit kan 2 à 3 dagen duren).

        Buitenlandse ondernemingen controleren best even de rubrieken "In wacht" en "Bevestigen en betalen". In het andere geval wil dit zeggen dat wij de Limosa-aangifte van de ontbrekende arbeider nog niet ontvangen hebben (dit kan 2 à 3 dagen duren) of dat er iets mis is met de Limosa-aangifte.
        Controleer in dit geval uw Limosa-aangifte zeker op de volgende twee vereisten:

        1. a) de bouwsector moet geselecteerd zijn;
        2. b) de arbeider heeft een Belgisch identificatienummer onder zijn naam en voornaam staan.

        Indien u twijfelt over de echtheid van uw Limosa-aangifte, dan annuleert u deze best en doet u een nieuwe aangifte.

        Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar construbadge@constructiv.be met in bijlage de Limosa-aangiftes van de mensen die volgens u in de applicatie zouden moeten verschijnen.

        Opgelet: problemen met Limosa kunnen echter enkel door de dienst Limosa zelf opgelost worden.

       • In de rubriek "Verzonden" zal u naast elke persoon de knop "vervangen" zien staan. Klikt u hier op.
       • Enkel voor ConstruBadges voor buitenlandse arbeiders moet betaald worden. De kosten voor de ConstruBadges van Belgische arbeiders zijn reeds in de sociale bijdragen opgenomen.
        U kan enkel online betalen met de betaalmiddelen die voorzien zijn (bankkaart of kredietkaart). Betaling via overschrijving is niet mogelijk.
       • Neen. Constructiv is geen btw-plichtig bedrijf en kan geen facturen uitschrijven.
       • Dat is helaas niet mogelijk op dit moment. U kunt bijvoorbeeld het adres van de werf waar u werkt of gaat werken opgeven, of een privéadres.
       • Dat is niet mogelijk. Als ze niet in de lijst verschijnen, betekent dit dat de Dimona- of Limosa-aangifte nog niet opgenomen is in onze database of dat de aangifte een fout bevat. Als u denkt dat er een fout gemaakt werd bij de Limosa-aangifte of als het lang duurt voordat de namen van de arbeiders verschijnen in de toepassing, kunt u een mail sturen naar construbadge@constructiv.be en er de Limosa-aangiftes aan toevoegen van de arbeiders die zouden moeten verschijnen in de toepassing. Problemen met deze aangiftes kunnen evenwel enkel opgelost worden door de dienst Limosa.

       • Door op de arbeider te klikken bij wie een rood kruisje naast 'foto' of 'adres' staat in de rubriek "In wacht".

        Opgelet: u kan enkel foto's toevoegen voor arbeiders van wie wij niet automatisch een foto ontvangen van de kruispuntbank. Enkel voor arbeiders van een buitenlandse onderneming kan u een afleveradres opgeven.