Een korte beschrijving van de ConstruBadge

Wat is de ConstruBadge®?

De ConstruBadge® is een persoonlijk visueel identificatiemiddel voor iedere bouwvakarbeider. Deze ConstruBadge® moet zichtbaar worden gedragen op bouwwerven.

Wat is het doel van de ConstruBadge®?

De sociale partners van de bouwsector hebben een gezamenlijk strategisch plan voor de bouwsector afgesloten. Met dit strategisch plan willen ze een kader scheppen voor een gezonde concurrentie en de strijd aangaan tegen sociale dumping.
Een van de elementen van dit actieplan is de invoering van de ‘ConstruBadge®’ in de bouwsector. Constructiv werd belast met de uitgifte van deze badge.

Welke gegevens staan er op de ConstruBadge®?

Wie ontvangt een ConstruBadge®?

Constructiv maakt de ConstruBadge® automatisch op voor alle bouwvakarbeiders die gekend zijn bij de sociale zekerheid. Dit zijn niet alleen de arbeiders van Belgische bouwbedrijven, maar ook de arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in België. Ook uitzendkrachten die door een erkend interimkantoor worden tewerkgesteld in de bouw, krijgen een ConstruBadge®.

Brochures

Op deze pagina kunt u informatiebrochures downloaden.
© Copyright 2019, Constructiv | +32 (0)2 209 66 16 | construbadge@constructiv.be | Koningsstraat/Rue Royale 132 bus/boîte 1 | B-1000 Brussel-Bruxelles
Disclaimer NL - FR - DE - EN / Algemene Voorwaarden / Conditions Générales / General Terms and Conditions / Allgemeine Bedingungen